cover

Fasádne omietky a farby

BAUMIT

Naše poslanie

Pomáhame ľuďom realizovať pekné a zdravé bývanie a spríjemňovať životné prostredie. Inováciou zabezpečujeme vlastný rozvoj a úžitok pre všetkých ľudí. Kvalita, rýchlosť, nadštandardné služby a dlhodobá starostlivosť o zákazníkov napĺňajú poslanie značky Baumit. Hlásime sa k hodnotám, ktoré sú základom na vytvorenie trvalých férových vzťahov s partnermi a verejnosťou. Naše hodnoty Efektívny prístup a dôveryhodnosťEfektívnym prístupom ku každodenným úlohám prispievam k efektívnemu výsledku celého tímu. Pod efektívnym prístupom rozumiem zodpovedne robiť správne veci v správnom čase, čím prispievam k našej dôveryhodnosti smerom k partnerom a mojej dôveryhodnosti smerom ku kolegomDobré vzťahyDobré vzťahy pre nás znamenajú čestné, otvorené, dôveryhodné a transparentné správanie a komunikáciu s cieľom vždy nájsť vzájomne výhodné riešenia, aby sa nám s našimi partnermi dobre, ľahko a s radosťou spolupracovalo.Princípy a morálne pravidláDodržiavame princípy a morálne pravidlá v ekonomickej a sociálnej oblasti, sme vnímaví pre potreby miestnych komunít a zodpovedne pristupujeme k ochrane životného prostredia.Tímová spoluprácaHarmónia medzi záujmom jednotlivca a celku vytvára základ tímovej spolupráce, čo umožňuje dosiahnutie synergie. Jednotlivec organizuje svoju prácu s ohľadom na ciele tímu. Uvedomujeme si jedinečnosť každého člena tímu.

Spoločnosť Baumit – výrobca vysoko kvalitných, spoľahlivých a bezpečných stavebných materiálov používa ako strategický nástroj pre zvyšovanie kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti svojich produktov a služieb certifikovaný a koordinovaný systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008.

 • Povrchové úpravy
 • Tepelnoizolačné systémy
 • Omietky
 • Potery
 • Baumacol
 • Gala + Betóny
 • Murovacie malty
 • Univerzálne výrobky

 

CEMIX

Spoločnosť Cemix, s.r.o. so sídlom v Banskej Štiavnici patrí medzi významných výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí na slovenskom trhu. Na slovenskom stavebnom trhu pôsobí už 10 rokov. Svoju produkciu ponúka pod tradičnou a dlhodobo zavedenou značkou Cemix, známou nie len v SR, v Českej republike ale aj v rámci celého stredoeurópskeho trhu.

Cemix – výrobné závody

Produkcia suchých omietkových a maltových zmesí je realizovaná vo výrobných závodoch Veľké Leváre a Trebišov, ako aj v štyroch výrobných závodoch v Českej republike - Nová Ves nad Lužnicí, Studénka, Loděnice a Čebín. Závod Čebín navyše zabezpečuje produkciu disperzných materiálov (pastovitých omietok, fasádnych farieb, penetračných hmôt a stavebnej chémie).

 • Spojivá a plnivá
 • Potery a betóny
 • Murovacie malty
 • Tepelno-izolačné materiály
 • Supertherm
 • Jadrové omietky
 • Vrchné omietky
 • Sadrové omietky
 • Sanačné omietky
 • Lepidlá
 • Škárovacie hmoty
 • Ušľachtilé omietky
 • Fasádne farby
 • Penetrácie
 • Zateplovacie systémy
 • Strojové zariadenie