cover

Komíny trojzložkové

PRESPOR

Spoločnosť PRESPOR spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a pobočkou v Banskej Bystrici Vám ponúka svoj vlastný trojzložkový komínový systém - Prespor NOV UNIVERZÁL. Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL, spolu so spotrebičom na tuhé, plynné alebo kvapalné palivo, je neoddeliteľná súčasť Vášho kvalitného vykurovacieho systému.

Prespor NOV UNIVERZÁL    

Trojzložková komínová stavebnica PRESPOR NOV UNIVERZÁL, tvorí ucelený systém určený k zhotoveniu suchých samostatných komínov s prirodzeným odvodom spalín (tzv. voľný ťah).
Komín PRESPOR NOV UNIVERZÁL je vyhotovený ako trojvrstvový systém s keramickou komínovou vložkou, s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien a oplášťovacích tvárnic z vyľahčeného betónu.

Konštrukcia komínu, vytvára možnosť zadného odvetrania, ktoré  je nevyhnutnou súčasťou likvidácie akejkoľvek vlhkosti vznikajúcej v komíne jednoduchou formou – vysušením. Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL je určený pre ručnú montáž a je dodávaný po jednotlivých komponentoch. Samotná montáž prebieha podľa presného návodu dodávaného s kúpou komínu. Na rýchle a presné založenie  komínového systému slúži komínová päta (prefabrikovaný kompletizovaný trojvrstvový dielec komína).

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU:

 • jednoduchá a rýchla montáž
 • vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti
 • dokonalé odvetranie izolácie
 • vysoká odolnosť voči kyselinám a zásadám
 • dokonalá tesnosť systému, ktorá zaručuje požiarnu bezpečnosť
 • minimálne straty trením pri prúdení spalín
 • ľahké čistenie komínového prieduchu
 • použiteľnosť pre všetky druhy spotrebičov s výstupnou teplotou spalín do 500 °C

 

Prespor NOV TURBO

Komínový stavebnicový systém PRESPOR NOV TURBO, tvorí ucelený systém určený k zhotovovaniu spoločných komínov. Poskytuje pripojenie viacerým kondenzačným a nízkoteplotným spotrebičom na plynné palivá typu C4 (potrebná je deklarácia o vhodnosti od výrobcu spotrebiča) na jeden komínový prieduch.

Garaniou spoľahlivosti odvodu spalín pre všetky pripájané spotrebiče je vytvorenie plynotesného komínového systému PREPSOR NOV TURBO, pozostávajúceho z komínovej vložky vyrobenej z nehrdzavejúcej ocele umiestnenej centricky v priestore plášťovej tvarovky z vyľahčeného betónu. Konštrukcia komínového systému PRESPOR NOV TURBO zabezpečuje prívod vzduchu k spotrebiču palív cez komín (pre spotrebiče nezávislé na vzduchu v miestnosti), čím dochádza k predohrevu spaľovacieho vzduchu a tým k zníženiu spotreby na jeho ohriatie.

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU:

 • jednoduchá a rýchla montáž
 • vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti
 • dokonalý prívod vzduchu z medzikomínového priestoru
 • vysoká odolnosť voči kyselinám a zásadám
 • dokonalá tesnosť systému, ktorá zaručuje požiarnu bezpečnosť
 • minimálne straty trením pri prúdení spalín
 • ľahké čistenie komínového prieduchu
 • použiteľnosť pre všetky druhy spotrebičov s výstupnou teplotou spalín do 200 °C

SCHIEDEL

Schiedel je odborník v oblasti komínov a najväčší podnik na svete špecializovaný výhradne na odvod spalín. Na jeho skúsenosti a profesionalitu sa môžete vždy spoľahnúť.

Keramické vložky UNI*** PLUS vyrábané novou technológiou spĺňajú v maximálnej možnej miere požiadavky na odolnosť proti vysokým teplotám aj proti vlhkosti. Potvrdzujú to certifikáty štátnych skúšobní a priebežná interná kontrola kvality.

Pri kúpe keramickej komínovej vložky trvajte na značke Schiedel UNI*** PLUS s charakteristickým hnedým sfarbením.

Keramické komínové systémy: 

 • Schiedel ABSOLUT
 • Schiedel  UNI***PLUS
 • Schiedel  SOLID
 • Schiedel  MULTI
 • Schiedel  QUARDO
 • Schiedel  KERASTAR


Nerezové komínové systémy:

 • ICS
 • Komínové nástavce
 • Prima PLUS
 • TechnoFlex