cover

Pórobetónové tvárnice

YTONG - Xella

Originálny pórobetón YTONG je klasikou medzi stavebnými materiálmi, ponúka vysoký štandard tepelnej izolácie, mimoriadnu stabilitu a odolnosť, ľahkú manipuláciu a spracovanie, je nehorľavý a zaisťuje príjemnú vnútornú klímu. Okrem týchto vysokých funkčných vlastností charakterizuje pórobetón značky YTONG tiež ekologický prístup. Pórobetónové tvárnice YTONG sa vyrábajú výhradne z prírodných surovín ako je piesok, vápno, cement a voda. Suroviny použité na výrobu tvoria veľkú časť zemskej kôry a sú vďaka tomu prakticky nevyčerpateľné, ich ťažba prebieha navyše spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Výroba pórobetónu YTONG Výroba YTONGU začína tým, že sa piesok namelie na jemno a zmieša sa s ostatnými surovinami – vápnom, cementom, vodou a kypriacou látkou, ktorá naplní pórobetónovú hmotu malými, rovnomerne rozdelenými bublinkami. Po stuhnutí sa polopevné surové bloky presne prirežú a vytvrdia sa vodnou parou pri teplote 200 ˚C. Po vysušení zostane v póroch iba tepelne izolujúci vzduch. Dôraz na ekologicky šetrnú výrobu Výroba pórobetónu nezaťažuje spodnú vodu a súčasne vznikajúci kondenzát sa vo výrobe opäť využíva. Tiež ďalšie recyklované druhotné suroviny z výroby sa dostávajú späť do výrobného obehu. Pórobetón sa vyrába z celkom prírodných surovín, pri výrobe nevznikajú škodlivé látky, ktoré by mohli zaťažiť vzduch, vodu alebo zeminu. Úspora surovín i energie Pórobetón vďaka priaznivej surovinovej bilancii šetrí suroviny: z 1 m3 suroviny sa vyrobí cca 5 m3 pórobetónu.

Pórobetón YTONG je vyrábaný v uzatvorenom cykle, ktorý vyžaduje menšiu spotrebu energie, než výroba iných porovnateľných stavebných materiálov. Spoločnosť Xella sa snaží o maximálne energeticky úspornú výrobu, napríklad vodná para potrebná na vytvrdenie sa až z 85 % použije viackrát. Ďalšia zostávajúca energia z toho procesu je využitá na vykurovanie.

 • Obvodové steny
 • Vnútorné nosné steny
 • Priečky
 • Obmúrovky
 • Preklady pre nosné a nenosné steny
 • Schody
 • Masívne strechy a stropy
 • Doplnkový sortiment
 • NáradieVnútorné nosné murivo
 • Priečkové murivo

 

Porfix

PORFIX je komplexný stavebný systém, ktorý je dnes už pojmom pre generácie stavbárov i užívateľov. Neustále prichádza s inováciami, ktoré vylepšujú možnosti stavieb i komfort bývania. Moderný materiál umožňuje prispôsobiť projekt aj tým najneobvyklejším požiadavkám a spĺňa najvyššie kvalitatívne štandardy i ekologické normy.

PORFIX - pórobetón, a. s., Zemianske Kostoľany je spoločnosť s najdlhšou tradíciou výroby pórobetónu na území Slovenska a Čiech. Jej história siaha až do konca 50-tych rokov. Za takmer polstoročie produkcia murovacieho materiálu prekročila objem 12 miliónov metrov kubických. Toto množstvo predstavuje státisíce bytových jednotiek a tisíce občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb.
 
Výrobky našej spoločnosti charakterizujú výborné tepelno-izolačné vlastnosti, nízka objemová hmotnosť, vynikajúce fyzikálno-mechanické vlastnosti, požiarna odolnosť, ľahká opracovateľnosť, vysoká úžitková hodnota, funkčnosť a priaznivá obstarávacia cena.

V 90. rokoch sa transformáciou spoločenského vývoja menil aj pohľad na stavebnú činnosť. Otvorením sa novým, progresívnym a náročnejším trhom pristúpila naša spoločnosť k inovácii a diverzifikácii svojho výrobného programu a tým sa prispôsobila novému trendu komplexného prístupu k realizácii stavieb. Tradičný materiál UNIPOL nahradili presné výrobky PORFIX.

Spoločnosť dnes vyrába komplexný stavebný systém, ktorý tvoria tvárnice (hladké a s perodrážkou a kapsou) v troch pevnostno-objemových triedach, priečkovky, nosné a samonosné preklady, U-profily, stropné nosníky a stropné vložky. Systém dopĺňa lepidlo PORFIX. 

 • Tvárnice PORFIX Plus (P2 420)
 • Tvárnice PORFIX P2 480
 • Tvárnice PORFIX P4 580
 • PRIEČKOVKY PORFIX (P2-480)
 • U-PROFILY PORFIX (P3-520)
 • NOSNÉ PREKLADY
 • SAMONOSNé PREKLADY
 • STROPNÝ SYSTÉM
 • LEPIDLO