cover

Tehly

Pezinské tehelne - TermoBRIK

Na súčasnom stavebnom trhu sa nachádza množstvo rozličných stavebných materiálov. Medzi tie základé patria rôzne tehly, stavebné tvárnice, panely. Čomu dať teda prednosť? Kým sa rozhodneme, obzrime sa a posúďme kvalitu.

Začiatky

Zhotovovanie tehlových stavieb je jedným z najstarších spôsobov budovania obydlí človekom. Na úplnom začiatku tehly nemali klasický tvar, známy zo súčasnosti, boli to akési hlinené bochníky, ktoré sa kládli na seba. Murivo sa potom väčšinou obhádzalo a vyrovnalo blatom. Táto technológia sa stáročiami neustále vylepšovala. Neskôr sa tehly začali vypaľovať, čím získal stavebný materiál na pevnosti a životnosti.

Výhody

Dobre vypálená tehla sa dá svojou životnosťou porovnať takmer s kameňom, preto ešte i dnes môžeme obdivovať krásne stavby z rímskej doby, postavené z tehál alebo kombináciou tehly s kameňom. V neskoršej dobe sa tehla používala aj na stavbu hradov, zámkov a kaštieľov, z ktorých mnohé, prežijúc stovky rokov, sa uchovali dodnes. Tehla je vlastne keramika, vyrábaná výlučne z prírodných materiálov (hliny), ku ktorým sa v minulosti pridávali rôzne, tiež prírodné prísady (slama, vápenec,...) Najväčšou výhodou tehlového materiálu je, že nepôsobí negatívne na človeka ani na jeho životné prostredie (napríklad výparmi, žiarením,...) Ďalšou výhodou stavania z obyčajných tehál je ich jednoduché použitie pri murovaní, ktoré zvládnu aj zaučení amatéri pod dozorom odborníka.

Chráni pred chladom, vlhkom i hlukom

Tehlové konštrukcie majú vynikajúce tepelno-technické vlastnosti. Tehla má aj výborné zvukovo-izolačné vlastnosti pre svoju optimálnu hmotnosť a súčasne pórovitosť. Tehlové konštrukcie majú dobrú akumulačnú schopnosť. Ďalšou výhodou tehlového materiálu sú dobré statické vlastnosti tehlových konštrukcií, ktoré zabezpečuje väzba jednotlivých tehál. Málo známou a menej zverejňovanou výhodou tehlového muriva je jeho dobrá vlastnosť pri vytváraní optimálnej vlhkosti vnútorného prostredia. Tehla, ktorá je síce starým stavebným materiálom, sa opäť dostáva do popredia. Odborníci hľadajú nové možnosti tehlového muriva, vylepšujú tento stavebný materiál najmä tepelno-technického hľadiska, ale aj z hľadiska prácnosti a vonkajšieho vzťahu. V tehelniach sa už dnes vyrábajú inovované výrobky, v rôznych tvarových variáciách, s rôznymi štrukturálnymi úpravami a vlastnosťami a s možnosťami použitia.

  • Obvodové murivo
  • Vnútorné nosné murivo
  • Priečkové murivo
  • Keramické nosníky s priestorovou výstužou
  • Stropné vložky
  • Keramické preklady
  • Vencovky
  • Antuka
  • Výpočet spotreby materiálu

 

Wienerberger

Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s r. o., je dcérska spoločnosť najväčšieho svetového výrobcu tehliarskych výrobkov, akciovej spoločnosti Wienerberger Ziegelindustrie AG. Spoločnosť bola založená v roku 1992. Vedenie spoločnosti má sídlo v Zlatých Moravciach, výrobné závody sa nachádzajú v Zlatých Moravciach, Boleráze. Tehelňa v Zlatých Moravciach bolaoficiálne uvedená do prevádzky 13. 5. 1994. Tehelňa v Bolerázy bola oficiálne uvedená do prevádzky 2. 9. 1999.

V ponuke firmy Wienerberger Slovenské tehelne možno nájsť všetko, čo je potrebné na zostavenie hrubej stavby od základov až po strechu. Nosným sortimentom firmy je v súčasnosti systém tehliarskych prvkov s obchodným názvom POROTHERM. Ide o tehly pre obvodové steny s vysokým tepelným odporom, tehly pre vnútorné nosné steny, deliace priečky, doplnkový sortiment, ku ktorému patria napríklad tehly umožňujúce murovanie rohov a ostení bez toho, aby sa jednotlivé kusy museli deliť. Dôležitými prvkami systému sú keramické preklady doplnené o preklad, ktorý má výšku tehly a prefabrikované stropy. Celý systém dopĺňajú malty a omietky POROTHERM.